Cultuurvrienden

Cultuurvrienden Oude Blasius Delden

De Vereniging Cultuurvrienden Oude Blasius is in 2017 opgericht om verschillende culturele activiteiten in de monumentale middeleeuwse kerk van Delden te organiseren. De Vereniging treedt in het spoor van de succesvolle serie ‘Concerten bij Kaarslicht’, maar kent wel een bredere programmering. En heeft inmiddels haar eerste lustrum gevierd met een Bachconcert door Cappella Amsterdam.
De Cultuurvrienden Oude Blasius organiseren jaarlijks een tiental vooral zaterdagavondconcerten. Met veel regionale en landelijke koren, organisten op het Naberorgel, liederenrecitals en klassieke kamermuziek. Onder noemers als Nieuwjaarsconcert, Streekmarktconcert, Muzikale lezing, Kerstconcert en Benefietconcert.

De Oude Blasius in Delden is het monumentale middeleeuwse kerkgebouw aan het Kerkplein 3, in het hart van Delden. In deze oude kerk houdt de Protestantse Gemeente Delden haar vieringen.
De Oude Blasius staat zowel nationaal en internationaal bekend om haar uitstekende akoestiek, vele historische ornamenten, eeuwenoude muurschilderingen en het vermaarde Naberorgel uit 1847. Dankzij de royale donatie van de Johannes Jacobus Staargaardstichting in 2017 beschikt de kerk thans ook over een moderne concertvleugel, een Yamaha C7.

Speciale aandacht is er voor jonge veelbelovende musici, zij krijgen op het podium van de Oude Blasius kans om hun talenten verder te ontwikkelen.

U kunt de Cultuurvrienden Oude Blasius steunen door lid te worden van de Vereniging voor tenminste € 20 per kalenderjaar. Door invulling van het digitale aanmeldingsformulier op deze site of door insturing van het aanmeldingsformulier uit de brochure.
Leden worden uitgebreider rechtstreeks geïnformeerd over komende concerten en krijgen korting op de prijs van toegangskaartjes.  

De Vereniging Cultuurvrienden Oude Blasius is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft als culturele instelling ook een culturele ANBI-status. Daarmee wordt het lidmaatschapsgeld aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Uiteraard zijn ook donaties mogelijk en welkom. 

Kaarten in de voorverkoop zijn te verkrijgen door overmaking van het bedrag op bankrekening NL45 RABO 0317 6914 14. Met korte vermelding van concert en aantal. Deze kaarten liggen dan vanaf een uur vóór een concert klaar bij de kassa onder de toren van de kerk. Ook zijn voor iedereen losse toegangskaarten te koop bij The Read Shop Delden en aan de kerkzaal op de dag van het concert, vanaf één uur voor aanvang.

De Vereniging Cultuurvrienden Oude Blasius is, zoals gezegd, een Culturele ANBI. De ANBI-status vereist wel dat er actuele verslaglegging van de financiële situatie van de Vereniging op de site wordt gepubliceerd. Hieronder treft u die aan. De jaarrekening 2021 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 februari 2024 en goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2024. 

Balans jaarrekening 2023
Exploitatierekening 2023

Het laatste verslag van onze uitgeoefende activiteiten betreft concertjaar 2023. Jaarlijks wordt dit vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Dat is gebeurd op de ALV van 25 april 2024.

Jaarverslag 2023

De Vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, onder KvK-nummer 68274483. En heeft ook een zogenoemd RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 857370832.

Privacybeleid Cultuurvrienden Oude Blasius

Het Privacybeleid van de vereniging Cultuurvrienden Oude Blasius is door het bestuur in 2020 besproken en vastgesteld. Zie het document privacybeleid.

Het beleidsplan Cultuurvrienden Oude Blasius is het nog vigerende beleidsplan met de hoofdlijnen van beleid. Daarin staan de doelstelling en de verrichten werkzaamheden van de vereniging Cultuurvrienden Oude Blasius verwoord. Uiteraard ook op welke wijze de inkomsten worden verkregen en hoe het vermogen wordt beheerd en besteed. Zie beleidsplan.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de vereniging ontvangen geen beloning/vergoeding voor hun werkzaamheden.