Cultuurvrienden

De Deldense Cultuurvrienden zijn georganiseerd in de ‘Vereniging Cultuurvrienden Oude Blasius’. Oprichting vond op 10 maart 2017 plaats, te Delden. In het dagelijkse taalgebruik noemen we ons ‘Cultuurvrienden Oude Blasius Delden’.
Formeel staat de vereniging bekend onder het RSIN of fiscaal nummer 857370832.

Doelstelling van de vereniging is het organiseren van culturele activiteiten die passen binnen het kerkgebouw van de Oude Blasius te Delden, gemeente Hof van Twente; en het verrichten van al wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

In het Beleidsplan staan de hoofdlijnen van doelstelling en middelen verwoord.

Podium Cultuurvrienden

Hoofdlijnen van het Beleidsplan


Aanleiding

Op 10 maart 2017 is de Vereniging Cultuurvrienden Oude Blasius opgericht.
Het doel van deze vereniging is het organiseren van culturele voorstellingen en concerten in de Oude Blasiuskerk te Delden.


De Oude Blasius

De Oude Blasius is een in de middeleeuwen gebouwde kerk, die vanwege het monumentale karakter is aangewezen als rijksmonument.
Vanwege de goede akoestiek én het monumentale Naberorgel uit 1847 wordt de kerk regelmatig gebruikt voor concerten en incidenteel voor lezingen. Dit gebruik kan worden versterkt en uitgebreid.


Kwaliteiten en voorzieningen

  1. De Oude Blasius kent een goede akoestiek. Het ligt dus voor de hand om, in het verlengde van het huidige gebruik, daar een accent op te leggen.
  2. Verder is de Oude Blasius een prachtig monumentaal gebouw met intieme uitstraling. Het binnenklimaat is aangenaam zowel in warme zomers als tijdens koude winters. Dit leent zich goed voor een breed cultureel palet van activiteiten.
  3. Naast een monumentaal Naberorgel beschikt de kerk ook permanent over een moderne concertvleugel.

Door deze voorzieningen is de kerk zeer geschikt voor het aanbieden van een breed aanbod van culturele activiteiten. In het onderstaande wordt een aangegeven hoe de vereniging zijn doelstelling wil bereiken.


Activiteiten

Bij culturele activiteiten kan aan verschillende activiteiten worden gedacht. Zonder uitputtend te willen zijn kan in ieder geval worden gedacht aan:

  1. Versterken van het functioneren van het podium in de Oude Blasiuskerk voor muziekgezelschappen, solisten en koren
  2. Het bieden van een podium voor jonge aankomende musici
  3. Houden van culturele lezingen
  4. Tot klinken brengen van streektaal en poëzie
  5. Organiseren van Masterclasses
  6. Houden van tentoonstellingen
  7. Realiseren van culturele mengvormen

Ad 1 Het versterken van het functioneren van het podium voor muziekgezelschappen, solisten en koren
Zoals hiervoor aangegeven wordt de kerk vanwege de akoestiek en het monumentale orgel al regelmatig gebruikt als concertpodium. De bekende en gewaardeerde concerten bij kaarslicht met voornamelijk orgelconcerten en koormuziek zijn eind 2016 gestopt. De ambitie is om deze activiteit in enige vorm vervolg te geven. En eens per jaar wordt door de Projectengroep Deldense Kerken een muzikale wandeling als benefiet activiteit door Delden georganiseerd waarbij de slotbijeenkomst plaatsvindt in de Oude Blasius.

Ad 2. Het bieden van een podium voor jonge aankomende musici
Op iedere eerste zaterdag van de maand wordt een streekmarkt bij de kerk gehouden. Het is een uitgelezen moment om de Oude Blasius als podium beschikbaar te stellen aan jonge aankomende musici. Hierbij wordt gedacht aan beginnende professionals en  oudere jaars studenten van een muziekschool, een conservatorium of pas afgestudeerden.

Ad 3. Houden van culturele lezingen
Voor grotere groepen bezoekers wordt de kerk al gebruikt door de Raad van Kerken als het gaat om aansprekende inleiders op diverse gebieden zoals geloof, filosofie, literatuur, poëzie etcetera. In overleg met de Raad van Kerken zouden deze activiteiten verbreed en uitgebreid kunnen worden. Met het accent op cultuur en muziek.

Ad 4. Tot klinken brengen van streektaal en poëzie
De combinatie streekmarkt en streektaal is een voor de hand liggende. In overleg met bijvoorbeeld de regionale streektaalconsulent kan concrete invulling plaatsvinden.

Ad 5. Houden van tentoonstellingen
De kerk leent zich uitstekend voor het houden van tentoonstellingen en exposities zoals nu incidenteel al in de toren plaatsvinden.

Ad 6. Realiseren van culturele mengvormen
Mengvormen tot stand brengen tussen genoemde activiteiten.