Jaarverslag 2023

In dit jaarverslag staan de door de ‘Cultuurvrienden Oude Blasius’ in het jaar 2023 georganiseerde activiteiten vermeld. De vereniging is opgericht op 10 maart 2017 en maakte in 2023 haar zevende jaar door. Inmiddels telt de vereniging bijna 160 leden.

Het bestuur bestond in 2023 uit:
voorzitter Dirk van Ittersum,
penningmeester Jan Jansen,
secretaris Trudi Lambers Heerspink,
algemeen bestuurslid Sascha Jansen en
PR-bestuurslid Jos de Vries.

Ook in 2023 heeft de vereniging prachtige zaterdagavondconcerten georganiseerd in het kerkgebouw De Oude Blasius te Delden.
Eén van de doelstellingen van de vereniging is om inspirerende en laagdrempelige concerten te organiseren. Dat is ons in het jaar 2023 ook weer gelukt, met als uitschieter het Weihnachtsoratorium aan het eind van het jaar.

Op zaterdag 7 januari vond het Nieuwjaarconcert plaats met Gerard van Kempen achter de piano en Piet Kommers op viool. Met een drankje hebben we na afloop het muzikale jaar ingeluid.
Op zaterdagmiddag 4 februari konden we genieten van het EWO-jeugdorkest, een waar feestje.
Zaterdag 4 maart zat Santiago Costa achter de piano om recitals van Beethoven ten gehore te brengen, terwijl Ben Coelman ons een inkijkje gaf in het liefdesleven van Beethoven.
Zaterdag 13 mei trad het koor Ad Fundum, onder leiding van Hans Barkel, op met de Nederlandstalige muzikale vertelling “Het gemis”.   
Zaterdag 17 juni trad het Kamerkoor Canteklaer op, met als thema “Camino de Santiago”. Hennie Marsman gaf vooraf een inleiding op dit thema.
Het concert dat Duo Scatenato op zaterdag 8 juli zou geven, is wegens familieomstandigheden verschoven naar januari 2024.
Zaterdag 16 september konden we genieten van het Sefardisch Muziekprogramma, een muzikale lezing met als thema Andalusië.
Op zondagmiddag 22 oktober, de enige zondag in deze serie, was er het benefiet-concert, waarin Borys Fedorov met zijn leerlingen optrad. Er werd langdurig geapplaudisseerd voor deze aanstormende talenten!
Zaterdag 18 november trad het Don Kozakkenkoor Serge Jaroff op. Het was de tweede keer dat zij in de Oude Blasius optraden, de eerste keer was in het najaar 2018.
Het hoogtepunt was op zaterdag 9 december, waar men in een goed gevulde kerk kon genieten van Bach’s Weihnachtsoratorium, dat Bachwerkplaats Diepenheim onder leiding van Yt Nicolai ten gehore bracht.
Al met al kunnen we terugzien op een goed muzikaal jaar, waarin wij veel nieuwe concertbezoekers hebben mogen begroeten.
Door het opnemen van een aantal muzikale vertellingen hebben wij voldaan aan het verzoek om de programmering enigszins te verbreden.   

In augustus 2023 hebben wij verzoek gehonoreerd om een nieuwsbrief uit te zenden. In deze nieuwsbrief is gewag gemaakt van het feit dat de vereniging in de nabije toekomst te maken krijgt met een huurverhoging van bijna 400%. De toekomst blijft onzeker.
De waardering en de steun die wij blijven ontvangen van de leden van de vereniging stellen wij zeer op prijs.

Delden, april 2024