Kaarten 2024

De concerten en voorstellingen van de Cultuurvrienden vinden plaats in de Oude Blasiuskerk, Kerkplein 3, 7491 BM Delden. Op het Podium Oude Blasius. Via deze site, in de bladen en op de sociale media worden de concerten geafficheerd. 

Voor de zaterdagavond-concerten zijn toegangskaarten op drie manieren te verkrijgen:  

  1. Door overmaking naar bankrekening NL45 RABO 0317 6914 14 van de Vereniging Cultuurvrienden Oude Blasius, onder vermelding van de datum van het concert (bijvoorbeeld 04.03.23) en het aantal kaarten.

De kaarten liggen daarna voor u klaar in de entree van de kerk op de avond van het concert, een uur voor aanvang van de voorstelling

  •  Het is ook mogelijk om, in de aanloop naar een concert toegangskaarten te kopen bij The Read Shop Delden, Langestraat 19.
  • Kaarten zijn uiteraard ook te koop in de entree van de kerk op de avond van het concert. U kunt in de kerk ook pinnen!

De concerten zijn vrij toegankelijk voor jongeren tot en met 16 jaar.

Zie Programma 2024 voor de actuele prijzen per concert.