Lid worden

De leden van de vereniging gaan een individueel lidmaatschap aan. De contributie daarvan bedraagt jaarlijks (tenminste) € 20. Het is mogelijk het lidmaatschap weer op te zeggen, door minimaal een maand voor het nieuwe kalenderjaar een bericht van opzegging te versturen naar het secretariaat: info@cultuurvrienden-oudeblasius-delden.nl. Het ledental is inmiddels tot bijna 150 opgelopen. De leden zijn het fundament en de voedingsbodem van de concertpraktijk van de vereniging.
Het voordeel van het lidmaatschap is een aanzienlijke ledenkorting op de toegangskaarten, in de voorverkoop. Bovendien krijgen de leden uit de eerste hand en bij voorrang informatie over concerten, voorstellingen en achtergronden.

    Om lid te worden van de Cultuurvrienden Oude Blasius kunt u onderstaand formulier invullen. Wij nemen vervolgens contact met u op.