Jaarverslag 2021

De Vereniging ‘Cultuurvrienden Oude Blasius maakte, na oprichting d.d. 10-03-2017, in 2021 haar vijfde jaar door. In dit jaarverslag 2021 staan belangrijke verenigingsactiviteiten van 2021 beschreven. Die hebben ook in dit jaar geleid tot de realisatie van een aantal doelstellingen van de vereniging, zoals verwoord in het Beleidsplan 2017: het organiseren van culturele activiteiten die passen binnen het kerkgebouw van de Oude Blasius te Delden, gemeente Hof van Twente; en het verrichten van al wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Cultuurvriendenconcerten en in 2021

In het vijfde jaar van haar bestaan is de vereniging doorgegaan met het programmeren en organiseren van de serie zaterdagavondconcerten. Het is de vaste avond voor de cultuurvriendenconcerten. Daarmee is de concertserie duidelijk en voorspelbaar geworden. Hieronder staat het overzicht van deze concerten:

Zaterdag 26 juni 2021 – Jurriaan Poesse – Vocaal Ensemble Cordier – Fauré Requiem.
Zaterdag 14 augustus 2021 – Gerrit Kommers orgel, Jan Bouke Zijlstra trompet – In het voetspoor van Bach.
Zaterdag 4 september 2021 – Han Schokker piano, Barbera Vinke-Deinum cello – Russisch klassiek: vervoering, ontroering en verrassing.
Zaterdag 25 september 2021 – Bert van den Brink orgel/piano/accordeon, Ruud Ouwehand contrabas – Swingen op pijpen en snaren.
Zaterdag 30 oktober 2021 – De Seijster Strijkers – Concerti Armonici
Zaterdag 6 november 2021 – Kamerkoor Canteklaer – Ein deutsches Requiem

Er zitten grote gaten in de uiteindelijke programmering van 2021. Corona gooide veel roet in het eten. Een aantal concerten is verplaatst naar data aan het eind van 2021 en naar 2022. Van de 11 geprogrammeerde concerten konden er 5 geen doorgang vinden ten gevolge van de lockdown maatregelen.
De leden van de Cultuurvrienden Oude Blasius toonden zich trouw en solidair met de vereniging. Een enkele afmelding, enkele nieuwe leden.


De vereniging ‘Cultuurvrienden Oude Blasius’ in beeld

Het Bestuur van de vereniging Cultuurvrienden Oude Blasius bestond in 2021 nog steeds uit: voorzitter Dirk van Ittersum, penningmeester Jan Jansen, secretaris Trudi Lambers Heerspink, algemeen bestuurslid Sascha Jansen en Jos de Vries publiciteit en media.

De vereniging telde eind 2021 131 leden. Er is sprake van een gestage groei, incidentele opzeggingen van lidmaatschap en natuurlijk verloop.

Ook dit verslagjaar 2021 kon de vereniging profiteren van subsidies van de Gemeente Hof van Twente, met een drietal toekenningen van subsidie: het Fauré Requiem door het Vocaal Ensemble Cordier, het concert van pianist/organist/accordionist Bert van den Brink met contrabassist Ruud Ouwehand en Ein deutsches Requiem door Kamerkoor Canteklaer.

De samenwerking met Drukkerij Unaniem is in 2021 constructief verlopen. Voorspelbaarheid en duidelijkheid zijn daarvoor de sleutelwoorden. Een viertal advertenties van de Cultuurvrienden waren gepland. Daarvan is een drietal daadwerkelijk geplaatst.

De sponsoring van Gasterij ’t Oaldershoes is aangehouden, ook in dit coronajaar. De publicitaire stukken als posters, flyers e.d. bleven het logo van ’t Oaldershoes dragen. Uit consideratie met de ondernemer in verdrukking heeft de vereniging het sponsorgeld ook in 2021 niet opgevraagd.

Voor de kaartverkoop heeft de vereniging een steeds vastere plek gekregen bij The Read Shop Delden, voor losse kaarten in de voorverkoop. Ook is er toename van de kaartverkoop via het aanvraagformulier op de website van de vereniging:  www.cultuurvrienden-oudeblasius-delden.nl

Trudi Lambers Heerspink
30 maart 2022