Lustrumconcert: Cappella Amsterdam, 12 maart 2022

Op 10 maart 2017 is de Vereniging Oude Blasius Delden opgericht. Ter viering daarvan het lustrumconcert op 12 maart 2022. Met Cappella Amsterdam o.l.v. Daniel Reuss. En de instrumentalisten Pieter-Jan Belder (orgel), Rainer Zipperling (cello) en Maggie Urquhart (bas). In een prachtig programma, onder de titel ‘Bachs motetten’.

Bachs motetten

Komm, Jesu, komm (BWV 229)
Cello Suite No. 1 G majeur: Allemande (BWV 1007)
Cello Suite No. 1 G majeur: Sarabande (BWV 1007)
Jesu, meine Freunde (BWV 227)
pauze
Der Geist hilft unser Schwachheit auf (BWV 226)
Cello Suite No. 2 in D Mineur: Preludium (BWV 1008)
Partita in A Mineur: Allemande (BWV 1013)
Singet dem Herrn ein neues Lied (BWV 225)

Toegangskaarten kunt u krijgen door uw betaling (als vanouds) te doen op bankrekening NL45 RABO 0317 6914 14. Met vermelding van ‘lustrumconcert’ ‘aantal kaarten’. De kaarten bij dit bijzondere lustrumconcert kosten voor leden Cultuurvrienden € 20, voor niet-leden € 30.

Uw kaarten liggen daarna bij de kassa in de kerk voor u klaar, vanaf 18:30 uur op zaterdagavond 12 maart. Kom graag wel op tijd, om de entree vlot te kunnen doorlopen.

Ook is het weer mogelijk om losse kaarten te kopen bij The Read Shop, Langestraat 19, Delden. En aan de kassa in de Oude Blasiuskerk, op 12 maart, vanaf 18:30 uur.