Toegangskaarten 2020

De toegangskaarten voor 2020 zijn opnieuw vastgesteld. Het voordeel voor leden van de Cultuurvrienden is aanzienlijk groter geworden. Vanaf het eerstvolgende concert op 25 januari (met het pianorecital van Santiago Costa) is de prijs voor leden altijd €7. Voor niet-leden in de voorverkoop €10, door overmaking op NL45 RABO 0317 6914 14 of rechtstreeks bij The Read Shop Delden.