Lustrumconcert met Cappella Amsterdam, op 12 maart 2022

Bachs motetten

Der Geist hilft unser Schwachheit auf (BWV 226)
Komm, Jesu, komm (BWV 229)

Cello Suite No.1 G major: Allemande (BWV 1007)
Cello Suite No.1 G major: Sarabande (BWV 1007)

Jesu, meine Freunde (BWV 227)

Cello Suite No. 2 in D Minor: Präludium (BWV 1008)
Partita in A Minor: Allemande (BWV 1013)
Singet dem Herrn ein neues Lied (BWV 225)

Coronabeperkingen kunnen leiden tot een maximumaantal concertbezoekers. Bij dit lustrumconcert moeten we dan een maximum aan het aantal bezoekers stellen. Daarom vragen we u om uw betaling als vanouds te doen op NL45 RABO 0317 6914 14. En deze keer ook een mail te versturen naar penningmeester Jan Jansen, op jjjansen27@gmail.com met uw aanmelding. Bij overschrijding van het maximum aantal krijgt u dan meteen aan afmelding van de penningmeester.